Ander voedingspatroon

Een relatief groot aantal verhalen gaat over een aanpassing in het voedingspatroon. De aanpassingen waar over wordt geschreven zijn zo divers, dat het niet handig is om hier een overzicht te geven. Er is nader onderzoek nodig of er patronen te ontdekken zijn in de verhalen van mensen, die een verbetering van hun welzijn ervaren, na het aanpassen van hun dieet.

Wat gebeurt er met deze observatie

De observatie dat relatief veel mensen over het aanpassen van hun voedingspatroon schrijven, geeft aanleiding tot nader onderzoek. In de komende maanden zal een nieuw vertelpunt worden opgezet rond dit onderwerp. Hier gaan we een nieuwe groep mensen (anoniem) vragen om te vertellen over de link tussen het aanpassen van hun voedingspatroon, en hun kwaliteit van leven. Hierbij zal ook gevraagd worden om zo specifiek mogelijk te omschrijven welke dieet aanpassingen er zijn gedaan.

Daarnaast wordt een literatuurstudie opgezet/uitgevoerd over dit onderwerp.

Het doel van dit nader onderzoek, is om te zien in hoeverre artsen en de patiëntenvereniging het onderwerp ‘voedingspatroon’ inhoud kunnen geven in hun behandeling en adviezen. Of dat er eerst nog meer onderzoek nodig is.

Terug naar totaaloverzicht