Zelfregie

Zelfregie gaat over het gevoel (enige) controle te hebben over je eigen welzijn en het verloop van de ziekte, door wat je doet (of laat). In een benoemenswaardig deel van de verhalen speelt dit onderwerp direct of indirect een rol.

De onderwerpen waarover in dit kader werd geschreven waren:

  1. Je hart volgen, doen wat je leuk vindt
  2. Je hart volgen door bepaalde aspecten van je leefstijl aan te passen
  3. Relatie en communicatie met/door de arts, de wens om meer opties dan alleen de reguliere behandeling te kunnen bespreken

Wat gebeurt er met deze observatie

De observatie dat ‘zelfregie’ in een middelgroot aantal verhalen naar voren kwam, moet eigenlijk opgeteld worden bij het relatief grote aantal verhalen dat gaat over dingen die mensen zelf uitzoeken en aanpassen, los van de MDL-arts. Bijvoorbeeld zoals in de verhalen over ‘meer rust en psychische balans’ en ‘aanpassing van het voedingspatroon’ (vaak in combinatie met ‘meer beweging’).

Het project Onderbuikgevoel is onder andere bedoeld om te ontdekken of meerdere mensen een dergelijk pad bewandelen. En indien hiertoe aanleiding is, te kijken wat artsen op termijn zouden kunnen integreren in hun behandeling, danwel in samenwerking met andere behandelaars of coaches zouden kunnen aanbieden.

Daarom is een vervolgstap in dit project: het zorgen voor awareness bij MDL- (en huis)artsen van de uitkomsten van het project (inclusief het nader onderzoek naar ‘meer rust en psychische balans‘ en ‘ander voedingspatroon‘). Aanvullend kan met/door de artsen een plan van aanpak gemaakt worden voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de reguliere behandeling en/of voorafgaand daaraan, desgewenst verder onderzoek.

Terug naar totaaloverzicht